• Од 1998. године
  • Широм Србије
  • Више од 200 запослених
  • Стотине хиљада километара
    кабла који нас спаја

Већ 17 година градимо мрежу,
стварамо поверење.
Успешно спајамо
традицију и технологију.