„IP“ ТЕЛЕФОНИЈА

НОВА ГЕНЕРАЦИЈА АУДИО КОМУНИКАЦИЈА

"IP" телефонија или телефонија путем интернет протокола ("IP – Internet Protocol") представља будућност на пољу аудио-комуникација. Сама технологија се заснива на дигиталном кодирању говора који се преноси путем интернет протокола.

РАДИЈУС ВЕКТОР "IP" телефонске централе представљају велики технолошки искорак и нашим клијентима омогућавају бројне директне користи у пословању:

  1. Виши квалитет преноса звука
  2. Већи комфор у разговорима
  3. Вишеструко нижи трошкови разговора (преко 10 пута јефтинији разговори са иностранством)
  4. Додатне могућности умрежавања и повезивања

РАДИЈУС ВЕКТОР активно ради на развоју следећих услуга базираних на "IP" технологији:

"VOIP OFFICE"

повезивање и интеграција постојећих телефонских система, уз вишеструко ниже трошкове разговора.

"VOIP VIRTUAL OFFICE"

потпуна виртуaлизација телефонских система, при чему се корисници система могу налазити било где. Такође, корисницима су на располагању бројне услуге као што су "IVR" ("Interactive Voice Response"), аутоматска телефонска секретарица, снимање разговора, конференцијске услуге итд.