ВИРТУЕЛНА ПРИВАТНА МРЕЖА

ЈЕДИНСТВЕНА МРЕЖА ЗА СВЕ ТАЧКЕ СИСТЕМА

Виртуелна приватна мрежа представља приватну рачунарску мрежу која спаја удаљене, физички (и географски) одвојене рачунаре или системе у сигурну, јединствену мрежу, путем интернет технологија.

РАДИЈУС ВЕКТОР је у могућности да својим пословним корисницима понуди два нивоа "VPN" конекције:

"L2VPN"

корисницима са специфичним потребама мреже омогућавамо повезивање две или више локација на "Ethernet" принципу (интерна умреженост рачунара уз приступ интернету), као и гарантовану брзину протока.

"L3VPN"

омогућава додатно безбедан и ефикасан начин повезивања удаљених локација у јединствену рачунарску мрежу, класичним кабловским приступом (коаксијално) или конекцијом путем оптичког влакна.