Online chat

ЗНАЧАЈНА УШТЕДА

Разговори у мрежи за 0 динара
Јефтини разговори са иностранством
Бесплатне додатне функције

НОВИ КОРИСНИК који потпише уговор за услугу дигиталне фиксне телефоније, остварује попуст од 50% првих 12 месеци на цену изабраног пакета дигиталне фиксне телефоније дефинисану званичним ценовником.